MENU

Aktualności - Planowanie przestrzenne w sąsiedztwie Kampinoskiego Parku Krajobrazowego

2017-10-09

      9 października b.r. odbyła się konferencja poświęcona tematyce planowania
i zagospodarowania przestrzennego w otoczeniu KPN-u,  organizowana przez gminę Kampinos.

      Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie reprezentowała Pani Monika Brzeszkiewicz-Kowalska, Dyrektor Oddziału Terenowego w Ciechanowie, która przedstawiła rolę planowania na szczeblu regionalnym w ochronie walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz różnorodności biologicznej Parku.

      W konferencji wzięli udział przedstawiciele KPN oraz gmin położonych na terenie Parku lub w jego otulinie. Wskazane zostały problemy wynikające z ekspansji zabudowy na obszary cenne przyrodniczo, które nie są chronione prawnie w sposób dostateczny. Oprócz prezentacji zadań i wyzwań stojących przed pracownikami Parku, zostały przedstawione dylematy władz samorządowych, odpowiedzialnych za sporządzanie studiów uwarunkowań, planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy, które przyczyniają się do dezorganizacji ładu przestrzennego w rejonie Parku.

 

Wróćwróć...
© 1999 - 2021 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl