MENU

Aktualności - Udział przedstawicieli MBPR w spotkaniu partnerów projektu YouInHerit w Słowenii

2017-10-13

                 W dniach 9-12 października br. w regionie Pomurje w Słowenii odbyło się III spotkanie tematyczne partnerów projektu YouInHerit, którego gospodarzami były gmina Beltinci i agencja rozwoju Sinergija. Mazowsze reprezentował na spotkaniu Piotr Brzeski, Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie – kierownik projektu YouInHerit, Ewa Balanicka – zastępca kierownika projektu YouInHerit
oraz dwóch członków zespołu – Marta Ogniewska i Paulina Szymanik z Oddziału Terenowego MBPR w Ostrołęce.

                 Spotkanie tematyczne miało dwa główne cele – omówienie działań podjętychprzez partnerów projektu w ramach drugiego pakietu roboczego (WP2) dotyczącego Pilot Action (Działanie Pilotażowe) oraz realizacja prac w ramach trzeciego pakietu roboczego dotyczącego draft Action Plan (Plan Działań). W celu wymiany doświadczeń między partnerami spotkanie miało charakter warsztatowy. Partnerami Mazowsza w działaniu pilotażowym dotyczącym tzw. capacity building są dwie instytucje ze Słowenii – gmina Beltinci i Sinergija. Z reprezentantami tych instytucji przedstawiciele Mazowsza (MBPR) dyskutowali na temat zakresu działań pilotażowych w obu regionach. Rezultatem warsztatów jest konkretny plan realizacji działania pilotażowego każdej ze stron i identyfikacja punktów styku, będących okazją do współpracy. Określono termin obu wizyt krzyżowych. Partnerzyze Słowenii odwiedzą Mazowsze w sierpniu przyszłego roku, aby wziąć udział w Festiwalu Smaków w Sierpcu. Przedstawiciele Mazowsza mają natomiast odwiedzić wcześniej gminę Beltinci przy okazji międzynarodowego festiwalu w lipcu 2018.

            Podczas sesji dotyczącej Planu Działań partnerami dla przedstawicieli Mazowsza byli reprezentanci Włoch, region Wenecja. Porównując robocze Plany Działań obu regionów znaleziono ciekawe powiązania i możliwe sposoby wymiany dobrych praktyk w zakresie
m.in poprawy dostępności do informacji, budowanie marki i warsztatów dedykowanych młodzieży.

            Uczestnicy spotkania wzięli również udział w wizycie studyjnej w centrum rzemiosł domowych DUO Centre, gdzie uczestniczyli w warsztatach ceramiki, a także mogli obejrzeć młyn wodny na rzece Mura. Oba te przykłady są dobrymi praktykami kultywowania zawodów rzemieślniczych na Słowenii.

            W drugim dniu spotkania w Beltinci odbyło się trzecie posiedzenie Grupy Sterującej, w trakcie której omówiono realizację planu wdrożeniowego oraz wskazano działania w nadchodzącym półroczu. Miała też miejsce sesja dotycząca komunikacji w projekcie, podczas której podsumowano działania prowadzone w tym zakresie w ostatnim czasie. Opisano dobre doświadczenia partnerów projektu realizowane w Budapeszcie, Chorwacji i na Mazowszu (Festiwal Smaków w Sierpcu w sierpniu br.).

 

Wróćwróć...
© 1999 - 2021 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl