MENU

Aktualności - Konferencja Metrex w Helsinkach

2017-10-15

Przedstawiciele trzech polskich regionów - Mazowsza, Pomorza Zachodniego i Dolnego Śląska – oraz Ministerstwa Rozwoju wzięli udział w Jesiennej Konferencji METREX w Helsinkach, poświęconej zagadnieniom metropolii przyszłości - „Living in Future Metropolis”. Gospodarzami konferencji obok stowarzyszenia Metrex był Zarząd regionu Helsinki-Uusimaa, Helsinki Region Enviromental Services HSY i miasto Helsinki. Reprezentujące Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie Elżbieta Sielicka - Zastępca Dyrektora MBPR ds. Logistyki i Ewa Balanicka - główny specjalista w Zespole Programowania Strategicznego i Członek Zarządu Metrex, wzięły udział w spotkaniach grup roboczych dotyczących planowania przestrzennego obszaru Morza Bałtyckiego (Baltic Space) oraz zarządzania obszarami metropolitalnymi (Metropolitan Governance). Podczas drugiego spotkania Ewa Balanicka przedstawiła prezentację dotyczącą regionu Mazowsze. Uczestniczyła też w posiedzeniu Zarządu Metrex, na którym m.in. omawiano założenia do panelu dyskusyjnego podczas najbliższego Europejskiego Szczytu Władz Obszarów Metropolitalnych (EMA), które ma się odbyć w Warszawie.

Podczas panelu tematycznego poświęconego rozwojowi policentrycznemu zaprezentowano dokument Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań Wizja 2030, wypracowany przy współpracy 4 landów niemieckich i 4 polskich województw. Znamienny był fakt wspólnej prezentacji tej wizji oraz udziału w konferencji przedstawiciela Berlina. Ewa Balanicka, biorąc udział w dyskusji podkreśliła, że głównym celem wynikającym ze Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 jest zmniejszenie dysproporcji rozwoju w województwie mazowieckim (przy równoczesnym wzroście znaczenia obszaru metropolitalnego Warszawy w Europie), czemu odpowiada rozwój policentryczny, tak charakterystyczny dla całego obszaru Polski. Podczas tego panelu prezentowane były doświadczenia z Polski, Włoch, Szwecji i Niemiec.

Udział w konferencji, poza bogatą stroną merytoryczną i możliwością pozyskania dobrych praktyk odnośnie planowania obszarów metropolitalnych był okazją do zacieśnienia współpracy z regionami
z Polski i innych krajów Europy.

 

Wróćwróć...
© 1999 - 2019 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl