MENU

Aktualności - „Od pomysłu do realizacji” – konferencja subregionalna w Ciechanowie

2017-09-28

      28 września 2017 r. w Ciechanowie odbyła się konferencja pt. „Od pomysłu do realizacji - wyzwania i sukcesy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020”, zorganizowana przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

       Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego reprezentowała Pani Monika Brzeszkiewicz-Kowalska – Dyrektor Oddziału Terenowego w Ciechanowie, która przedstawiła prezentację:  Uwarunkowania zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego z uwzględnieniem inwestycji realizowanych w ramach RPO WM.

      Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele samorządu województwa, samorządów gminnych i powiatowych, instytucje zaangażowane w proces wdrażania funduszy europejskich, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, a także inne podmioty zainteresowane pozyskiwaniem dofinansowania.

      Konferencja stała się miejscem wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy samorządami, przedsiębiorcami, a także potencjalnymi odbiorcami funduszy europejskich.

 

Wróćwróć...
© 1999 - 2021 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl