MENU

Aktualności - „Od pomysłu do realizacji” - konferencja subregionalna w Ostrołęce

2017-09-22

            22 września 2017 r. w Ostrołęce odbyła się konferencja pt. „Od pomysłu do realizacji - wyzwania i sukcesy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020”, zorganizowana przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

            W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego: Pani Elżbieta Sielicka - Zastępca Dyrektora, Pani Elżbieta Kozubek – Kierownik Zespołu Programowania Strategicznego i Pani Beata Kaczyńska – Dyrektor Oddziału Terenowego w Ostrołęce, która w swoim wystąpieniu przedstawiła informacje na temat uwarunkowań zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego z uwzględnieniem inwestycji realizowanych w ramach RPO WM.

            Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele parlamentu i samorządu województwa, natomiast uczestnikami byli przedstawiciele samorządu gminnego i powiatowego, instytucje zaangażowane w proces wdrażania funduszy europejskich, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, a także inne podmioty zainteresowane pozyskiwaniem dofinansowania.

             Konferencja była dobrą okazją do wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy samorządami, przedsiębiorcami a także potencjalnymi odbiorcami funduszy europejskich.

 

 

Wróćwróć...
© 1999 - 2021 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl