MENU

Aktualności - Warsztaty projektowe w Sierpcu – wymiana doświadczeń w zakresie współpracy zagranicznej

2017-06-22

W dniach 21-22 czerwca 2017 r. w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbyło się spotkanie pracowników Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie oraz Oddziałów Terenowych MBPR, zaangażowanych w realizację projektów współfinansowanych ze środków UE.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania projektami, wydatkowania środków, angażowania interesariuszy, a także omówienie bieżących zadań związanych z realizacją poszczególnych projektów.

Spotkanie miało formę warsztatów, podczas których omówione zostały stałe elementy projektów Interreg, zaprezentowano główne założenia projektów LAira, YouInHerit
i NSB CoRe. Odbyły się również zajęcia w grupach oraz dyskusja, poświęcona planowaniu organizacji Działania Pilotażowego w ramach projektu YouInHeirt.

***

W maju 2017 roku Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie rozpoczęło realizację trzeciego już projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – LAira - Landside Airports Accessibility.  

Projekt współfinansowany w 85% ze środków Programu INTERREG Europa Środkowa,
a jego realizacja potrwa do 31 października 2019 r. Działalność projektu LAira skupia się na podnoszeniu kompetencji podmiotów sektora publicznego w zakresie planowania i wdrażania niskoemisyjnych rozwiązań transportowych służących zapewnieniu dostępności do portów lotniczych.

Jednocześnie Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie z ramienia  Samorządu Województwa Mazowieckiego zaangażowane jest w realizacje projektów:

YouInHeirt – współfinansowanego ze środków Programu Interrreg Europa Środkowa. Celem projektu jest zaangażowanie młodzieży w kultywowanie tradycyjnych zawodów rzemieślniczych, które mogą się stać atrakcyjną ofertą zawodową na rynku pracy i wpłynąć na rozwój przedsiębiorczości w regionie. Planowana data zakończenia projektu:  maj 2019 r.

oraz

NSB CoRe – North Sea Baltic Connector of Regions - współfinansowanego ze środków Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Działalność projektu skupia się na wspieraniu rozwoju północno-wschodniego regionu Morza Bałtyckiego poprzez poprawę wewnętrznej
i zewnętrznej dostępności obszaru korytarza sieci TEN-T Morze Północne – Morze Bałtyckie. Projekt realizowany będzie do kwietnia 2019 roku.

 

Więcej informacji o projektach:

http://www.mbpr.pl/aktualnosci-342,pierwsze-spotkanie-partnerow-projektu-youinherit-w-budapeszcie.html oraz http://www.mbpr.pl/nsbcore.html.

Wróćwróć...
© 1999 - 2021 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl