MENU

Aktualności - VI Energetyczne Forum – PGE Dystrybucja S.A. dla Samorządowców

2017-06-28

 

W dniu 28 czerwca br. w Warszawie odbyło się VI Energetyczne Forum dla przedstawicieli władz samorządowych z terenu działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci Polskiej Grupy Energetycznej, Wojewoda Mazowiecki Pan Zdzisław Sipiera oraz liczni przedstawiciele gmin i powiatów z obszaru działania Oddziału Warszawa. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego reprezentowali Pan Piotr Brzeski – Dyrektor Biura, Pani Katarzyna Jędruszczak – Zastępca Dyrektora oraz przedstawiciele Oddziałów Terenowych z Siedlec i Ostrołęki.

Celem spotkania było zaktywizowanie przedstawicieli samorządów do współpracy z rejonami energetycznymi, zwłaszcza w kontekście wspólnych działań na rzecz inwestycji sieciowych, co w konsekwencji przyczyni się do bardziej dynamicznego rozwoju całego regionu, a także poszczególnych gmin i powiatów.

Podczas konferencji zaprezentowano szereg zrealizowanych już inwestycji oraz przedsięwzięcia w trakcie realizacji bądź w ich przygotowaniu. Jako strategiczne zadania inwestycyjne Oddziału Warszawa wskazano: w ramach węzła Czosnów – Główny Punkt Zasilający Czosnów, dwutorowa linia kablowa 110 kV Łomianki-Czosnów, jednotorowa linia kablowa 15 kV i trakt światłowodowy, a także będące w końcowej fazie realizacji: budowa nowej stacji 110/15kV Łyse, budowa nowej linii 110kV relacji Myszyniec – Łyse w celu zasilenia stacji 110/15kV Łyse, oraz modernizacja stacji 30/15kV Krzywda.

Podczas konferencji podkreślono potrzebę zgodności gminnych planów zagospodarowania przestrzennego z planem rozwoju PGE Dystrybucja oraz konieczność wzajemnej wymiany informacji w procesie tworzenia i aktualizacji dokumentów planistycznych.

Wróćwróć...
© 1999 - 2021 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl