MENU

Aktualności - Spotkanie polskich członków sieci Metrex z nowym sekretarzem generalnym Warszawa, 19 maja 2017, siedziba MBPR

2017-05-19

 

W dniu 19 maja odbyło się w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie spotkanie Sekretarza Generalnego Europejskiej Sieci Regionów i Obszarów Metropolitalnych METREX pana Henka Bouwmana z polskimi członkami sieci. W spotkaniu uczestniczył pan Piotr Brzeski Dyrektor MBPR w Warszawie, pani Elżbieta Sielicka, Zastępca Dyrektora MBPR, pani Ewa Balanicka, główny specjalista w MBPR i Członek Zarządu METREX, pan Jacek Barski, Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia i pani Natalia Golis, Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Wrocławia. Celem spotkania było omówienie różnych aspektów dalszej współpracy, w tym oczekiwań ze strony członków sieci, a także możliwości aktywnego udziału w bieżących działaniach stowarzyszenia. Uzgodniono, że podczas najbliższej konferencji METREX w Sztokholmie na przełomie maja i czerwca b.r. zostanie przedstawiony jako przykład region Mazowsze. Dyrektor Brzeski zaproponował umieszczanie artykułów na temat zrzeszonych w sieci miast i regionów w kolejnych wydaniach periodyku MAZOWSZE Studia Regionalne, co będzie stanowiło znakomitą promocję naszego województwa i zostanie omówione na najbliższym spotkaniu Zarządu Metrex. Wskazane zostały ważne dla Mazowsza dziedziny współpracy, jak transport wodny w kontekście międzynarodowym, audyt krajobrazowy, szlaki kulturowe i organizacja staży pracowników. Wizyta nowego Sekretarza Generalnego Metrex w Polsce i spotkanie w siedzibie MBPR były ważnym krokiem do zacieśnienia współpracy z innymi członkami sieci i cennej wymiany doświadczeń.

 

 

Wróćwróć...
© 1999 - 2019 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl