MENU

Aktualności - I Spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu YouInHerit w Sierpcu

2017-04-03

W Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbyło się I spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy w ramach projektu YouInHerit, który w imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizuje Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.
Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków pochodzących z Programu Interreg Europa Środkowa.

Projekt zakłada nawiązanie współpracy władz lokalnych, środowisk browarniczych oraz turystycznych na rzecz zaangażowania młodzieży w kultywowanie tradycyjnych zawodów rzemieślniczych, które mogą się stać atrakcyjną ofertą zawodową na rynku pracy i wpłynąć na rozwój przedsiębiorczości w regionie.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych powiatów sierpeckiego i płockiego, m.in. Starosta Sierpecki Jan Laskowski i Burmistrz Miasta Sierpc Jarosław Perzyński oraz przedstawiciele branży browarniczej, uczelni wyższych,
szkół ponadgimnazjalnych i instytucji kultury.

Zastępca Dyrektora MBPR Katarzyna Jędruszczak przedstawiła główne założenia projektu, a Ewa Balanicka, Zastępca Kierownika projektu, określiła cele i zasady współpracy Regionalnej Grupy Interesariuszy.

Więcej informacji o projekcie YouInHerit dostępnych jest na stronie internetowej – http://www.interreg-central.eu/Content.Node/YouInHerit.html

 
 
 
 

 

Wróćwróć...
© 1999 - 2019 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl