MENU

Aktualności - Seminarium „Wiślany Okrągły Stół”

2016-12-20

     W dniu 13 grudnia 2016 r. przedstawiciele Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie Oddziału Terenowego w Płocku uczestniczyli w seminarium „Wiślany Okrągły Stół”, organizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego - Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego we współpracy z Fundacją Rok Rzeki Wisły. Spotkanie odbyło się w siedzibie Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

     Sejm RP, podkreślając znaczenie Wisły w życiu państwa polskiego oraz społeczeństwa, ogłosił rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły. Celem inicjatywy ma być współpraca różnych środowisk i organizacji zainteresowanych zagospodarowaniem potencjału Wisły na zasadach zrównoważonego rozwoju oraz przywrócenia roli Wisły jako ekonomicznego i ekologicznego szlaku transportowego i turystycznego. Ideę Roku Rzeki Wisły zamierza również poprzeć stosowną uchwałą Sejmik Województwa Mazowieckiego.

     Głównym celem spotkania było omówienie potencjału Wisły w sferze środowiskowej, turystycznej, społecznej, kulturalnej oraz gospodarczej. Przybliżono również możliwości finansowania projektów ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, realizujących przedsięwzięcia i inicjatywy w 2017 roku.  

     "Wiślany Okrągły Stół" jest realizacją celu "Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Mazowieckim na lata 2014-2020". Stanowi także wprowadzenie do cyklu warsztatów poświęconych praktycznym aspektom społecznym i gospodarczym wykorzystania potencjału rzeki Wisły, których rezultatem ma być wypracowanie programu, dotyczącego zagospodarowania obszarów rzeki Wisły na odcinku mazowieckim. Spotkania te mają odbyć się w I kwartale 2017 roku we wszystkich subregionach województwa mazowieckiego.

 

 

 

Wróćwróć...
© 1999 - 2019 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl