MENU

Aktualności - V KONFERENCJA poświęcona Europejskiej Konwencji Krajobrazowej pn. „NOWE WYZWANIA DLA OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU”

2016-11-28

W dniu 20 października 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Środowiska odbyła się, organizowana przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, V konferencja poświęcona Europejskiej Konwencji Krajobrazowej pn. „Nowe wyzwania dla ochrony i kształtowania krajobrazu”.

W konferencji uczestniczyli pracownicy Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Konferencja miała na celu omówienie nowych wyzwań w zakresie kształtowania i ochrony krajobrazu. Na konferencji przedstawiono podejmowane, przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, działania w zakresie wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, przedstawiono potrzeby i formy powszechnej edukacji w krajobrazie, omówiono procedowany obecnie projekt rozporządzenia w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych, zaprezentowano propozycję weryfikacji granic regionów fizyczno-geograficznych, propozycję wyznaczania mikroregionów oraz metodykę wydzielania krajobrazów, a także omówiono sposób uwzględniania wyników audytu w dokumentach planistycznych i wykorzystanie narzędzi GIS w audytach krajobrazowych.

Wróćwróć...
© 1999 - 2019 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl