MENU

Aktualności - Konferencja „Drogi w krajobrazie”

2016-11-23

W dniu 17 listopada 2016 roku pracownicy MBPR w Warszawie Oddział Terenowy w Ciechanowie, uczestniczyli w ogólnopolskiej konferencji „Drogi w krajobrazie”. Spotkanie, zorganizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, odbyło się z okazji XXX-lecia Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i XX-lecia Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.

Celem wydarzenia było poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń dotyczących wpływu szlaków komunikacyjnych na krajobraz i zasoby przyrodnicze parków krajobrazowych. Pierwszy referat wygłosił profesor Uniwersytetu Łódzkiego Józef Kurowski, kierownik Katedry Geobotaniki i Ekologii Roślin. W swoim wystąpieniu szukał odpowiedzi na pytanie: park krajobrazowy, czy autostrada? Czy możliwe jest ich współistnienie? Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Pan Szymon Milczarek, Oddział w Łodzi, przybliżył aspekty środowiskowe budowy i eksploatacji autostrad. Przedstawił szereg działań, podejmowanych przez GDDKiA, ograniczających negatywny wpływ autostrad na środowisko przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem fauny zamieszkującej łódzkie parki krajobrazowe. Ocenie oddziaływania autostrad na etapie eksploatacji było poświęcone wystąpienie pana Michała Stopczyńskiego, przyrodnika, wieloletniego pracownika Parków Krajobrazowych Wzniesień Łódzkich, obecnie reprezentującego firmę „Ekologic”. 

Podczas kolejnej sesji referatowej pan Hieronim Andrzejewski, Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, przedstawił prezentację dotyczącą wpływu autostrady A1 na Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich. Burmistrz miasta Strykowa opowiedział o pozytywnych aspektach lokalizacji autostrady i o sukcesie gospodarczym związanym z przebiegiem autostrady A2. Wystąpienie Wójta Gminy Bolimów, dotyczyło szans i zagrożeń związanych z lokalizacją autostrady w gminie wiejskiej i problemów związanych z zarządzaniem w takiej gminie.

Ostatnia sesja referatowa była poświęcona Bolimowskiemu Parkowi Krajobrazowemu. O zmianach szaty roślinnej Parku opowiedział dr Leszek Kucharski z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.  Wiceprezes Stowarzyszenia Partnerstwo Naturowe Doliny Rawki, Anna Traut – Seliga mówiła o edukacyjnym aspekcie puszczy. Ochrona „ex situ” i tradycyjne budownictwo drewniane było tematem wystąpienia Mai Sadzewicz – Nowak, prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dmosińskiej. Stowarzyszenie prowadzi „Żywy Skansen – Centrum Folkloru Polskiego” w Nagawkach, na terenie którego odbywała się przedmiotowa konferencja. Spotkanie było też okazją do dyskusji na temat zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym i w krajobrazie naturalnym pod wpływem antropopresji.

 

Wróćwróć...
© 1999 - 2019 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl