MENU

Aktualności - Planowanie przestrzenne a poprawa otoczenia inwestycyjnego – wdrożenie rekomendacji Komisji Europejskiej

2016-11-23

Planowanie przestrzenne a poprawa otoczenia inwestycyjnego – wdrożenie rekomendacji Komisji Europejskiej
W dniu 17 listopada 2016 roku pracownicy Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce pt. Planowanie przestrzenne a poprawa otoczenia inwestycyjnego – wdrożenie rekomendacji Komisji Europejskiej. W konferencji wzięli udział m.in. przedstawiciele: Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, eksperci Komisji Europejskiej, urbaniści i samorządowcy.
Celem konferencji było zapoznanie się z rozpoczętym przez Komisję Europejską kolejnym cyklem tzw. semestru europejskiego (procedury podczas której koordynuje się politykę gospodarczą i budżetową UE), w tym analiza rekomendacji KE wdrażanych przez Polskę, zwłaszcza w zakresie zagadnień związanych z poprawą otoczenia inwestycyjnego poprzez zmiany w zakresie planowania przestrzennego.
Podczas konferencji podkreślano, że usunięcie przeszkód inwestycyjnych będzie wymagało spójnego podejścia Komisji Europejskiej z działaniami Rządu, co znalazło odzwierciedlenie w stworzonym przez Komisję Europejską Planie Inwestycyjnym dla Europy (potocznie nazwanym Planem Junckera). Podkreślono również, że realizacja założeń Planu będzie miała znaczący wpływ na poprawę otoczenia inwestycyjnego. W tym kontekście przedstawiono również główne założenia projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) zaznaczając, że jej kluczową rolą będzie pobudzenie inwestycji. W dalszej części konferencji przedstawiono problemy dostrzeżone przez Komisję Europejską w sferze otoczenia inwestycyjnego i planowania przestrzennego, m.in. niskie pokrycie powierzchni kraju planami, a także różnice między szczegółowością planów miejscowych opracowywanych w Polsce i w Niemczech.  
Przedstawiony został także projekt Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego (dokumentu normującego sprawy z zakresu kształtowania i realizacji polityki przestrzennej na szczeblu gminy, obszaru funkcjonalnego, regionu oraz kraju) oraz harmonogram dalszych prac nad procedowaniem i wdrażaniem Kodeksu.
Podczas dyskusji poruszone zostały również kwestie odszkodowań planistycznych, mechanizmów współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego z inwestorami (umowa urbanistyczna), usprawnienia procedur planistycznych, zapewnienia spójności dokumentów planistycznych na szczeblach: krajowym, wojewódzkim/regionalnym i lokalnym oraz  problematyka nowych zasad dotyczących skutków finansowych uchwalania planów miejscowych i przewagi jakości planów nad ich liczbą.

Wróćwróć...
© 1999 - 2019 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl