MENU

Aktualności - Pierwsze Spotkanie Tematyczne partnerów projektu YouInHerit w Warszawie

2016-11-24

 

W dniach 27 i 28 października 2016 r. w Warszawie odbyło się Pierwsze Spotkanie Tematyczne  
w ramach  projektu YouInHerit  organizowane przez Mazowsze, reprezentowane przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego (MBPR) w Warszawie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 12 instytucji partnerskich z Węgier, Włoch, Słowenii i Chorwacji. Uczestnicy spotkania dyskutowali o wspólnej metodologii stanowiącej punkt wyjścia do realizacji zadań projektowych, opracowanej i przedstawionej przez  MBPR i wzięli udział w warsztatach jej poświęconych. Partnerzy projektu dyskutowali  również o możliwościach podjęcia współpracy z Interesariuszami,   których udział  jest niezbędny do osiągnięcia zakładanych rezultatów projektu.
Więcej informacji o projekcie YouInHerit dostępnych jest na poświęconej mu stronie internetowej – http://www.interreg-central.eu/Content.Node/YouInHerit.html


1st Thematic Meeting of YouInHerit project took place on the 27th and 28th of October 2016 in Warsaw. The meeting was organized by Mazovia, represented by Mazovian Office of Regional Planning (MBPR) in Warsaw. Representatives of 12 partner institutions from Hungary, Italy, Slovenia
and Croatia attended the meeting. The participants talked about a Joint Methodology which is the starting point for the implementation of project tasks . It has been prepared and presented by MBPR. The partners  took part in workshop dedicated to the Joint Methodology. They also discussed possibilities of cooperation with stakeholders, whose participation is necessary to achieve the expected results of the project.
More information about the project is available on the website – http://www.interreg-central.eu/Content.Node/YouInHerit.html

  

Wróćwróć...
© 1999 - 2019 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl