MENU

Aktualności - Budowanie partnerstwa lokalnego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego i aktywizacji rynku pracy w powiecie otwockim

2016-11-04

          W dniu 26 października 2016 r. w Instytucie Wysokich Ciśnień PAN – UNIPRESS w Celestynowie odbyła się III Konferencja Otwockiego Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego i aktywizacji rynku pracy pt. Tworzenie projektów społeczno-gospodarczych i aktywizacji rynku pracy opartych na diagnozie międzysektorowej powiatu otwockiego, w której uczestniczył przedstawiciel Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie (MBPR).

           Konferencja stanowiła element cyklu pięciu konferencji, odbywających się od czerwca do grudnia 2016 r., z udziałem przedstawicieli samorządu lokalnego, przedsiębiorców, III sektora i aktywnych mieszkańców powiatu otwockiego. Bezpośrednie spotkania liderów lokalnych środowisk często skutkują realizacją projektów, które służą rozwojowi gospodarczemu poprzez wykorzystanie potencjału gmin powiatu otwockiego, a w konsekwencji  rozwiązywaniu problemów społecznych.

          Konferencję prowadziła dyrektor PUP w Otwocku. Wicestarosta Otwocki zaprezentował Strategię rozwoju powiatu otwockiego na lata 2014-2020. Następnie dr Dariusz Piotrowski – pracownik MBPR Strategię rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze oraz osie priorytetowe i działania dotyczące rynku pracy określone w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Przeprowadzone zostały także warsztaty, na których uczestnicy opracowywali projekty w oparciu o diagnozę społeczno-gospodarczą powiatu.

Wróćwróć...
© 1999 - 2019 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl