MENU

Kierownictwo

 

mgr inż. arch. Piotr Brzeski
Dyrektor Biura
                                                                                                  
 

Elżbieta Sielicka
Zastępca Dyrektora
ds. Logistyki

 dr Katarzyna Jędruszczak
Zastępca Dyrektora
ds. Mazowieckiego  Obserwatorium Terytorialnego

 

 

 

 

 

 

 

© 1999 - 2017 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl