MENU

Aktualności

  •   W miesięczniku Samorząd Terytorialny nr 12/2014 ukazały się dwa teksty pracowników Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie. Pierwszy, autorstwa Bartłomieja Kolipińskiego, pt. Kilka uwag na temat systemowych uwarunkowań ochrony krajobrazu ...
© 1999 - 2018 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl