MENU

Aktualności - Konferencja Zielona infrastruktura na Mazowszu

2018-10-30

W dniu 18 października 2018 r. w Warszawie odbyła się konferencja pn. Zielona infrastruktura na Mazowszu organizowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Na konferencji poruszono zagadnienia dotyczące:

  • roli zielonej infrastruktury w krajobrazie oraz dla jakości życia mieszkańców Mazowsza,
  • kluczowych problemów w kształtowaniu zielonej infrastruktury,
  • planowania przestrzennego jako instrumentu kształtowania zielonej infrastruktury,
  • angażowania lokalnych społeczności w ochronę różnorodności biologicznej.

Zagadnienia dotyczące kształtowania zielonej infrastruktury rozwinięte zostały w dyskusji panelowej. Jej uczestnicy poruszyli kwestie: zasad kształtowania zieleni w Warszawie,  wyznaczania granic obszarów chronionego krajobrazu, partycypacji społecznej, kształtowania zielonego pierścienia wokół Warszawy, spójnego systemu korytarzy ekologicznych. Przedstawiono liczne przykłady kształtowania zielonej infrastruktury w kraju i na świecie, m.in. place wodne w Rotterdamie, zielone dachy oraz zielone ściany w Chicago, zieloną estakadę High Line w Nowym Jorku, zielone ulice w Portland, koncepcja błękitno-zielonej sieci w Łodzi, rewitalizacja rzeki Ślepiotki w Katowicach.

Podczas przerwy można było zapoznać się ze stoiskami tematycznymi prezentującymi dobre praktyki.

Wróćwróć...
© 1999 - 2018 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl