MENU

Aktualności - Spotkanie projektowe w Warszawie nt. dostępności lądowej lotnisk

2017-11-24

W dniach 22-24 listopada br. przedstawiciele Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie brali udział w drugim spotkaniu partnerów projektu LAirA (Landside Airports Accessibility - Dostępność lądowa lotnisk), realizowanego w ramach programu Interreg Europa Środkowa.

Spotkanie miało na celu przegląd bieżących prac przy projekcie, ze szczególnym uwzględnieniem mobilności w kontekście ochrony środowiska i miejskich obszarów funkcjonalnych. Odbyła się również wizyta studyjna w Mazowieckim Porcie Lotniczym Warszawa-Modlin.

W pierwszej części  partnerzy przedstawili 6 prezentacji dotyczących multimodalnych systemów mobilności oraz przeprowadzono dyskusję na temat metodologii i doświadczeń związanych z gromadzeniem danych w zakresie potrzeb  mobilności pasażerów i pracowników. Odbyła się również dyskusja dotycząca sposobów przeprowadzania seminariów internetowych.

W drugim dniu dyskutowano nad pakietem roboczym dotyczącym zmiany zachowań komunikacyjnych związanych z dojazdem do lotnisk w funkcjonalnych obszarach miejskich, z uwzględnieniem działań skierowanych na ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Przeprowadzono również dyskusję na temat narzędzi informatycznych.

 

 

W drugiej części dnia partnerzy udali się na lotnisko w Modlinie na wizytę studyjną. Na miejscu przedstawione zostały plany rozwojowe lotniska oraz zaprezentowano możliwości technologiczne obecnej obsługi lotniska. W zakresie metod ochrony środowiska odbyła się wizyta u sokolnika zapewniającego bezpieczeństwo lotów w zakresie wypadków z udziałem ptaków. Zaprezentowano partnerom projektu nowoczesne wyposażenie jednostek zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz służb utrzymania portu lotniczego.

Trzeci dzień związany był z tematyką zarządzania projektem w zakresie technicznym i finansowym, prognozami wydatków oraz komunikacją i rozpowszechnianiem postępów prac.

Więcej informacji o projekcie LAirA można znaleźć na stronie: http://www.mbpr.pl/laira.html.

Wróćwróć...
© 1999 - 2019 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl